Systemy przeciwpożarowe

Oprogramowanie przeciwpożarowe i systemy sygnalizacji pożaru

MXRemote

Narzędzie MXRemote

MXRemote to narzędzie oprogramowania oparte o system Windows do zdalnego serwisowania i wsparcia centrali sygnalizacji pożarowej MX. MXRemote zawiera w pełni funkcjonalny repetytor centrali sygnalizacji pożarowej działający na komputerach stacjonarnych lokalnie, przez linie telefoniczne lub Internet. Z zastrzeżeniem posiadania prawidłowych haseł przez operatora, MXRemote zapewnia dostęp przez PC do wszystkich funkcji operatorskich, zarządzania, serwisowych i inżynieryjnych dostępnych w centrali. Rozwiązanie to umożliwia klientowi lub organizacji serwisowej Tyco świadczenie usług zdalnego wsparcia, serwisu oraz ograniczonego wsparcia konfiguracyjnego instalacji. MXRemote jest dostępne jako niezależna aplikacja oprogramowania dla serwisu Tyco. Ponadto, Tyco Fire Protection Products może świadczyć usługi doradztwa i wsparcia w zakresie wdrażania MXRemote jako zintegrowanego komponentu systemu centralnej stacji alarmowania pożarowego i centrum serwisowego.

MZX DataLogger

Narzędzie MZX DataLogger

MZX Datalogger to narzędzie serwisowe na PC umożliwiające gromadzenie wartości punktowych urządzeń z centrali sygnalizacji pożarowej MZX w regularnych odstępach czasu. Zgromadzone dane mogą być wyświetlane w formie tabeli, graficznie, lub też przechowane na potrzeby późniejszych analiz. Widok graficzny wyświetlany przez MZX Datalogger może pokazywać trendy wynikłe z wpływu czynników środowiskowych na działanie systemu sygnalizacji pożarowej. Dla czujek wielodetektorowych, takich jak czujka ciepła/optyczna/tlenku węgla 3oTec, wszystkie trzy rodzaje czujników mogą być monitorowane indywidualnie.

MZX Checker

Narzędzie MZX Checker

MZX Checker to narzędzie oprogramowania do użytku przez inżynierów odbioru, zapewniające prosty sposób na debugowanie opcji programowania MZX Consys, bez konieczności podłączania zainstalowanych urządzeń (np. czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, przekaźników). Dzięki konfiguracji oprogramowania bez zakłócania pracy zakładu zwiększa się produktywność, niezależnie od tego, czy konfigurowany jest nowy system, czy też dokonywana jest aktualizacja. MZX Checker może być stosowany do odbioru poza obiektem lub do testów odbiorczych przy dużych projektach. Przy odbiorze końcowym, inżynier ds. odbioru może wejść na obiekt mając pewność, że system będzie funkcjonował poprawnie.

MZXConsys

Narzędzie MZXConsys

MZXConsys jest zaawansowanym narzędziem programowania opartym o system Windows oferującym kompleksowe funkcje programowania systemu, konfigurację projektów i kontrolę realizacji. MZXConsys jest wykorzystywany z centralami sygnalizacji pożarowej MZX, ZX oraz PROFILE. Obsługuje także automatyczny przesył danych do graficznej tablicy typograficznej TXG i systemów zarządzania alarmami.

MZXDesigner

Narzędzie projektowania systemów MZXDesigner

MZX Designer to narzędzie projektowania systemów z graficznym interfejsem użytkownika upraszczającym szczegółowe projektowanie systemów w technologii MZX. Za pomocą techniki przeciągnij i upuść, MZXDesigner automatycznie tworzy schemat systemu. Wraz z postępem prac, MZXDesigner będzie stale monitorować obciążenie pętli, zasilania, obliczenia dla akumulatorów i wartości graniczne dla szyny zdalnej. Umożliwia to projektantom systemów zaznajamiającym się z Technologią MZX intuicyjne projektowanie systemów bez przekraczania parametrów projektowych. Ponadto, MZXDesigner tworzy pełne zestawienie materiałów ze wszystkimi numerami części i częściami alternatywnymi. Dla każdej pętli tworzony jest także podział ilościowy.