System sygnalizacji pożaru

ZETTLER MZX

Technologia ZETTLER MZX łączy to, co najlepsze w elektronice analogowej i cyfrowej, tworząc szybki i niezawodny system sygnalizacji pożarowej. Kompleksowe adresowanie pętlowe i komunikacja w zakresie 2 km pętli dozorowych za pomocą protokołu cyfrowego do jednostki centralnej zapewniają niezawodność i ekonomiczność systemu przez cały okres eksploatacji. Szeroka oferta czujek, sygnalizatorów akustycznych i optycznych, urządzeń dodatkowych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych gwarantuje najwyższą jakość na etapie projektowania systemu. Progresywny rozwój produktu jest oparty o najnowsze technologie, a szeroki wachlarz dostępnych części zamiennych z kompatybilnością wsteczną zapewnia długą trwałość użytkową i maksymalny zwrot z inwestycji.

Okres użytkowania systemu sygnalizacji pożarowej może zależeć od zaawansowania technologii w momencie zakupu systemu. Niektórzy klienci mogą nie ufać nowym technologiom nieposiadającym uprzedniej historii. Inni z kolei mogą obawiać się, że starsza technologia może okazać się przestarzała za rok czy dwa i zastąpiona nową wersją. Przy technologii MZX nie ma powodów do takich obaw, ponieważ części zamienne są stale dostępne, a w większości przypadków urządzenia projektowane w nowej technologii można instalować do starszych wersji systemów bez szkody dla funkcjonalności. Zapewnia to najdłuższy możliwy okres użytkowania systemów sygnalizacji pożarowej i znacznie obniża koszty posiadania w porównaniu z innymi systemami.