Efektywne zarządzanie z wykorzystaniem systemów lokalizacji w czasie rzeczywistym RTLS

Zettler Care Communications

 

Zadania i problemy Twojej instytucji

Naszym priorytetem jest zapoznanie się z problemami i celami danej organizacji. Do typowych problemów zaliczyć można konieczność zlokalizowania personelu czy sprzętu, skrócenie czasu reakcji, zwiększenie sprawności operacyjnej i bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu.

t

 

Jak to działa?

Plakietki noszone przez ludzi oraz etykiety umieszczane przy sprzęcie zawierają unikalny identyfikator i stale wysyłają informacje na temat swojej lokalizacji do montowanych na suficie odbiorników radiowych lub na podczerwień). Ustanowiliśmy nowe standardy klinicznej łącząc bezpieczne, niewidzialne promieniowanie podczerwone (IR) z możliwościami identyfikacji radiowej (RFID). Dzięki temu uzyskaliśmy najbardziej precyzyjną technologię lokalizacji dostępną w opiece zdrowotnej. Umożliwia ona zlokalizowanie i śledzenie w czasie rzeczywistym personelu, pacjentów, odwiedzających oraz sprzętu, zapewniając maksymalną efektywność działania instytucji.

 

 

Zwrot z inwestycji

W przypadku inwestycji kapitałowych bardzo często podstawą do otrzymania „zielonego światła“ do działania jest wykazanie tzw. zwrotu z inwestycji. Możemy pomóc we właściwym uzasadnieniu wniosków wykorzystując nasze doświadczenie i technologię.

Zwrot z inwestycji

Jak łatwo zauważyć koncentrujemy się na efektach. Dlatego zależy nam aby inwestycja w system lokalizacji przyniosła jak najlepsze wyniki.

W trakcie zakupu oferujemy swoją pomoc w następującym zakresie:

 • Wykazanie zwrotu z inwestycji w system lokalizacji RTLS dzięki udokumentowanym, pomyślnym wdrożeniom w innych placówkach
 • Zapewnienie kontaktu z innymi placówkami wyposażonymi w system lokalizacyjny w celu uzyskania odpowiedzi na pojawiające się pytania
 • Wsparcie w precyzyjnym określeniu tego co osiągniemy przez zastosowanie systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym

Zwrot z inwestycji

Nie można zarządzać tym, czego nie da się zmierzyć. System lokalizacji w czasie rzeczywistym firmy ZETTLER dokumentuje w sposób automatyczny, obiektywny i precyzyjny trudne do pozyskania wskaźniki wydajności takie jak:

 

 • Wskaźniki wykorzystania sprzętu
 • Czas oczekiwania pacjentów
 • Czas od rejestracji do przyjęcia przez lekarza
 • Ogólna długość pobytu
 • I wiele innych

Zarządzanie przepływem pacjentów

Monitorując pacjentów i personel za pomocą plakietek działających w technologii IR-RFID, uzyskujemy informacje, które są automatycznie przekazywane i widoczne dla całego oddziału a są to:

 • Lokalizacja pacjentów oraz czas ich oczekiwania
 • Nagłe przypadki i szczególne zagrożenia (np. choroba zakaźna)
 • Stan pacjenta (gotowy na wizytę, w gabinecie lekarza, oczekujący na badania laboratoryjne itd.)
 • Stan sal/łóżek (dostępne, przypisane, wymagają czyszczenia)
 • Gdzie pacjenci, lekarze i pielęgniarki powinni udać się w następnej kolejności
 • Gdzie powstają tzw. wąskie gardła, tworzące opóźnienia

Ponadto na potrzeby analiz danych historycznych przechowywane są dane porównawcze. Pozwalają one sporządzić raporty i porównania w oparciu o kluczowe wskaźniki opieki nad pacjentem: czas oczekiwania, czas od pojawienia się w placówce do uzyskania oceny stanu zdrowia, czas od rejestracji do przyjęcia przez lekarza, długość pobytu i wiele innych.

Kontrola zakażeń

Mycie rąk stanowi podstawową i najlepszą ochronę przed zakażeniami. Jednak jak często personel rzeczywiście myje ręce i czy wykonuje tę czynność we właściwym czasie? Przekonasz się o tym dzięki rozwiązaniu RTLS Advantages™ do zapewniania higieny rąk.

Jeżeli u pacjenta wykryta zostanie infekcja zakaźna, ustalenie, kto mógł mieć z nim kontakt może wymagać znacznej ilości czasu i zasobów.

Dzięki rozwiązaniu RTLS Advantages™ wszelkie interakcje między pacjentami, personelem i sprzętem są automatycznie zapisywane. Dzięki raportom przedstawiającym narażenie, które sporządzane są w oprogramowaniu analitycznym Reports Plus™, od razu dowiesz się, kto (lub jaki sprzęt) i w jakim stopniu miał kontakt z zakażoną osobą.

Zarządzanie sprzętem

Brakuje Ci sprzętu? Musisz kupować lub dzierżawić coraz więcej urządzeń medycznych? Nie jesteś w stanie na czas wykonać konserwacji czy przeglądu? Personel medyczny jest zdenerwowany, bo nie może znaleźć potrzebnych narzędzi?

System RTLS pomoże Ci w następujący sposób:

 • Realna ocena potrzeb zakupowych na podstawie dokładnych, obiektywnych danych (informacje na temat częstotliwości użytkowania istniejącego sprzętu do opieki nad pacjentem).
 • Ograniczenie gromadzenia sprzętu i zapewnienie jego dostępności. Efekt ten można uzyskać poprzez ustalenie minimalnych ilości potrzebnych w danych obszarach oraz otrzymywanie powiadomień, w przypadku gdy zasoby spadną poniżej zadeklarowanego poziomu (dodatkowa funkcja).
 • Śledzenie terminów konserwacji i przeglądów technicznych. Wskazanie nieużytkowanego sprzętu, po to aby zoptymalizować jego wykorzystanie.
 • Wskazanie sprzętu do wycofania, widoczne dla wszystkich użytkowników, tak aby jeszcze przed jego fizycznym usunięciem personel wiedział, by go nie używać.
 • Przeglądanie i wyszukiwanie lokalizacji sprzętu medycznego dostępne dla obsługi biomedycznej i personelu medycznego. Zdecydowana redukcja czasu poszukiwania sprzętu w porównaniu do tradycyjnej, papierowej ewidencji sprzętu.

Zalety oprogramowania do lokalizacji w czasie rzeczywistym RTLS

Systemy RTLS umożliwiają precyzyjne lokalizowanie pacjentów, personelu oraz istotnego sprzętu w czasie rzeczywistym. Informacje na temat lokalizacji pełnią rolę przydatnych danych poprawiających przepływ pacjentów, bezpieczeństwo i efektywność placówki. W rezultacie automatycznie zwiększa się efektywność pracy, rośnie zadowolenie pacjentów i personelu, jednocześnie korzystnie wpływając na dochody.

Popraw efektywność procesów dzięki analizie obiektywnych, zbieranych w tle danych.

 • Zmniejsz koszty dzierżawy i nakładów na sprzęt
 • Monitoruj korzystanie ze środków do higieny rąk, usprawnij kontrolę zakażeń i bezpieczeństwo
 • Zidentyfikuj tzw. wąskie gardła aby zwiększyć zadowolenie pacjentów

Technologia RTLS jest w pełni zintegrowana z systemem przywoławczym firmy ZETTLER, co pozwala łatwo zautomatyzować wzywanie pielęgniarek i wyeliminować konieczność tworzenia osobnej sieci w placówce.